Regulamin

Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku o równowartości czterech noclegów (w przypadku 2 tyg. pobytu) dwóch noclegów (w przypadku 1 tyg. pobytu)  na wskazane konto bankowe oraz wysłanie wiadomości na adres marcin.felkner@gmail.com  lub poprzez formularz kontaktowy z informacjami :

 • liczba osób dorosłych i dzieci (dotyczy dzieci w każdym wieku) objętych rezerwacją np. 4+2
 • termin pobytu
 • numer telefonu do kontaktu
 • imię i nazwisko osoby dokonującej przelewu zadatku
 • zadatek wpłacamy tytułem: Wpłata 1/2 Imię i nazwisko osoby na którą jest rezerwacja np: “Wpłata 1 Anna Xsińska”
 1. W domku mogą mieszkać wyłącznie osoby zadeklarowane w rezerwacji. W domkach 4 os. mogą być zakwaterowane maksymalnie 2 os. dorosłe i 2/3 dzieci, w domkach 6-osobowych maksymalnie 4 osoby dorosłe i 2 dzieci, w domku 6-8 osobowym może mieszkać maksymalnie 8 osób maksymalnie 4/5 osób dorosłych i 4/3 dzieci, uwzględniane są dzieci w każdym wieku ( nie dotyczy ustaleń indywidualnych potwierdzonych mailowo). Nie ma możliwości dokwaterowywania dodatkowych osób/dzieci, które nie zostały uwzględnione w rezerwacji mailowej.
 2.  Należność pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez gościa terminem. Do cen podanych w cenniku należy doliczyć opłatę klimatyczną.
 3.  Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10 w dniu wyjazdu.
 4.  Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony .
 5.  Dla każdego domku 4-os. wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla większych domków wyznaczonych jest po 2 miejsca. Osoby nie będące naszymi gośćmi nie mają możliwości wjazdu na teren ośrodka.
 6. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie, zobowiązane są opuścić obiekt do godziny 21:30. W przypadku złamania powyższej zasady Gość, w domku którego przebywają takie osoby, obciążony zostanie opłatą w wysokości 100 zł za każdą osobę.
 7. Cisza nocna trwa od godziny 22 do 7 rano. Zakłócanie przez gościa lub przez osobę go odwiedzającą porządku i spokoju publicznego oraz nieprzestrzeganie ciszy nocnej uprawnia usługodawcę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z uwagi na rodzinny charakter ośrodka uprzejmie prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej.
 8.  Palenie wyrobów tytoniowych w domkach jest surowo zabronione. W przypadku złamania powyższego zakazu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą, Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 500 zł.
 9.  Gość ponosi pełna odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających uszkodzenia lub zniszczenia jakichkolwiek przedmiotów.
 10.  Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osoby go odwiedzające.
 11.  W przypadku odwołania przez gościa rezerwacji lub skrócenia pobytu, uiszczony zadatek ani opłata nie podlegaj zwrotowi.
 12.  Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.
 13.  Usługodawca nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.